Príprava stavby plotu

Vyčistenie priestorov pre budúce oplotenie

Zarovnáme povrch a odstránime burinu, kríky a ostatné nedostatky s cieľom čistého priestoru pre výstavbu plotu

Výmera plochy pre oplotenie

Pri výmere treba myslieť na miesto pre vchodové brány, podzemné prekážky či viditeľné hranice

Výkopové práce pre osadenie plotu

Určenie hĺbky a šírky výkopu podľa zvoleného oplotenia a následné vykonanie výkopu podľa zadanej výmery

Spevnenie terénu

Aby sa predišlo pohybu oplotenia, je nutné povrch spevniť do najvyššej možnej miery s cieľom dlhej životnosti plotu

Príprava pre zámkové dlažby

Terénne úpravy pozemku

Zarovnanie plochy, odstránenie koreňov, kríkov, buriny a nežiaducich predmetov z miesta kladenia zámkovej dlažby

Výmera plochy a označenie

Vyznačenie plochy, kde sa bude zámková dlažba usádzať a následné vyznačenie miesta pre následné kopanie základov

Stavebné prípravy pod zámkovú dlažbu

Po vyznačení plochy je potrebné vykopať základy do hĺbky a spevniť vymeranú plochu, individuálne podľa toho, či sa jedná o chodník, cestu pre osobné autá alebo parkovisko pre osobné či nákladné autá

Spevnenie vymeranej plochy

Spevnenie podkladu je dôležité, aby sa dlažba časom a vplyvom počasia nehýbala a nezničila, tak ako je dôležité aj vyplnenie podkladu kamennou drvinou

Minibager

Výkopy

Drenážne jamy, základy terás, plotov, oporných múrov a všetky ostatné výkopové práce, ktorých je minibager schopný

Zemné práce

Trhanie koreňov stromov, kríkov, obkopávanie múrov, prekladanie a nakladanie zeminy alebo stavebného odpadu, štrku či piesku

Úprava terénu

Vyrovnanie terénu, roztláčanie zeminy, sťahovanie zeminy do požadovanej výšky a všetky ostatne úpravy terénu prislúchajúce k danému účelu

Stavebné prípravy

Prípravy pred osadením zámkovej dlažby, plotov, alebo múrov ako napríklad výkop podľa výmery plochy danej stavby

Zabetonovanie základov

Úprava terénu a svahovanie

Terén vyrovnáme vďaka svahovaniu a na mieste základov odstránime korene stromov, kríky a iné nežiadúce predmety

Vyhĺbenie bodových základov do optimálnej hĺbky

Hĺbka základov závisí od použitia základov, či sa jedná o terasu, plot, záhradný domček alebo iné účely

Spevnenie vymeranej plochy

Ideálne sú Kari siete, ktoré spevnia betón a samotné základy, aby sa predišlo poškodeniu s cieľom dlhej trvácnosti

Zabetónovanie základov spolu s vyhladením

Naši profesionáli nalejú vhodnú betónovú zmes do vymeraného priestoru pre základy a uhladia do finálnej podoby

KONTAKTUJTE NÁS