Pokládka dlažby

Portfólio našich stavebných prác v sebe zahŕňa aj často vyhľadávajú službu ako je pokládka dlažby. Od vyčistenia a vymerania priestoru, cez vykopanie a spevnenie podkladov až po krásny chodník či dvor z dlažby. Naši profesionáli sa postarajú aj o Vašu starú dlažbu a vytvoria Vám dvor podľa Vašich predstáv na mieru.

Realizujeme pokládku:

zámkovej dlažby -
zatrávňovacích tvárnic -
betónovej dlažby -

Betónová dlažba

Dlažba môže byť len tak dobrá, ako dobre je zhotovená podkladová vrstva. Ak táto zlyhá v dôsledku plošného zaťaženia, nutne sa to prejaví aj na dlažbe.

Postup pokládky betónovej dlažby:

Pokládku realizujeme na zhutnený základ, na ktorom najprv zhotovujeme podkladovú vrstvu. Hrúbka podkladu závidí od pôdy, pôsobenia mrazu a taktiež dopravného zaťaženia. Na jeho zhotovenie používame mrazuvzdorný materiál zo štrku a kameniva v zrnitosti 0-32 mm, ktorý následne zhutníme.
Po vytvorení dostatočnej podkladovej vrstvy vytvárame dlažbové lôžko, kde používame drvené kamenivo s frakciou 4-8 mm. Lôžko sa pomocou profilov upraví tak, že dlažbové prvky pred konečným usadením sú asi 1 cm nad plánovanou výškou spevneného povrchu. Podložie musí byť najprv nezhutnené, aby po neskoršom zhutňovaní mohlo kompenzovať vzniknuté rozdiely. Lôžko však musí mať všade rovnakú hrúbku a prípadné výškové rozdiely sú vyrovnávané nemrznúcim materiálom.
Pri pokladaní jednotlivých dlažbových prvkov je potrebné dodržiavať rozostúp škár s veľkosťou 3 až 5 mm. Správne kladenie si kontrolujeme pomocou šnúry, alebo pravítka a taktiež podľa výsledkov, ktoré korigujeme.
V neposlednom rade je nevyhnutné dlažbu vibrovať. Predtým sú však medzery dôkladne vyplnené škárovacím materiálom s frakciou 0/2-4 mm, suché a dlažba dôkladne vyčistená.

Zatrávňovacia dlažba

Medzi pomerne často vyhľadávané služby u nás zaraďujeme pokládku zatrávňovacej dlažby, ktorá slúži na vytváranie pojazdných zelených plôch pre automobily na parkoviskách, odstavných plochách alebo na zabezpečenie povrchu vo svahovitých oblastiach.

KONTAKTUJTE NÁS