Omietka

Voľba správnej omietky dokáže pozitívne zhodnotiť vlastnosti muriva, šetrí náklady, minimalizuje prácnosť a zabraňuje poruchám počas životnosti stavby. Navrhnúť najvhodnejší omietkový systém znamená poznať všetky požiadavky, ktoré budú na omietku kladené. Ich hlavnou úlohou je poskytnúť stenám dobre vyzerajúcu štruktúru, ale taktiež regulovať vnútornú vlhkosť a tým pádom aj kvalitu ovzdušia.

Pri výbere tej správnej omietky je potrebné vedieť zodpovedať na nasledujúce otázky:

Aký mám podklad, ktorý idem omietať? Tehla, staré murivo, pérobetón a pod.
Aký konečný vzhľad omietky chcem dosiahnuť? Mám záujem o úplne hladký povrch, zrnitý, štruktúrovaný?
Aké mám prostredie? Bežné obytné priestory, miestnosti so zvýšenou vlhkosťou, namáhané priestory a pod.
Ide o omietky v novostavbe alebo rekonštrukciu starších stien?
Aké veľké plochy budem omietať? Budem realizovať ručné omietky alebo strojové?

Najčastejšie využívané omietky

- Sadrové omietky
- Vápenno-cementové omietky
- Vápenné omietky
- Hlinené omietky
- Sanačné omietky
- Strojové omietanie
Sadrové alebo vápenno-sadrové omietky sú určené výlučne do interiérov budov na úpravu povrchov stien a stropov. Vyznačujú sa možnosťou dokonalého vyhladenia do perfektnej rovinnosti. Zároveň predstavujú aktívny materiál, čiže stena pri ňom dobre dýcha a taktiež reguluje vzduch v miestnosti, keďže absorbuje vlhkosť.
Vápenno-cementová omietka slúži na celoplošné vyrovnanie povrchov stien a stropov. Aplikuje sa ručne alebo strojovo v hrúbkach od 10 mm. Vyžaduje dôkladné vyhladenie a následnú úpravu maliarskymi nátermi alebo slúži ako podklad pre štukové omietky.
Ďalším variantom sú čisto vápenné omietky bez pridaného cementu, ktoré sa delia do 4 skupín:

Hrubé: Tento typ jednovrstvovej vápennej omietky sa nanáša v hrúbke 10 až 12 mm a používa sa predovšetkým na komíny, pivnice alebo povaly, pričom v obytných priestoroch sa príliš neaplikuje.

Hladké: Môže sa nahadzovať aj ako jednovrstvová omietka v hrúbke 15 mm, aj ako dvojvrstvová, kde je odporúčaná hrúbka 20 mm. Do malty sa pridáva jemný piesok, aby ju bolo možné ľahšie vyhladiť.

Štukové: Táto jemnozrnná omietka sa využíva hlavne ako podklad pre maľovanie a tapetovanie. Nanáša sa v dvoch vrstvách v hrúbkach 15 mm a 3 až 5 mm. Na výrobu sa používa veľmi jemný piesok a pre maximálnu hladkosť sa do nej môže pridať sádra. V domácnostiach patrí táto omietka medzi najpoužívanejšie.

Klimatické: Ak omietate priestor, kde je problém s vlhkosťou, tak klimatické omietky sú na to ako stvorené. Dokážu dobre vymeniť vlhkosť s vonkajším vzduchom, znižujú škodliviny v danej izbe a podieľajú sa na udržiavaní príjemnej teploty.

V prípade preferencie tradičného variantu, tak hlinené omietky sú tou správnou voľbou. Na ich prípravu sa používa íl a piesok rôznych zrnitostí, vďaka čomu je z nich možné vytvárať rôzne vzory.
Špeciálny druh omietky, ktorý sa prevažne používa na ošetrovanie vlhkého muriva. Pri jej aplikácii je dôležité zabezpečiť dostatočné vetranie.
Omietky určené na strojové omietanie predstavujú ideálne riešenie pre rýchle zhotovenie jadrových omietok. Strojovým omietaním je zabezpečená zvýšená efektivita a kvalita realizácie povrchov stien a stropov.

Výber správnej omietky je veľmi dôležitý aj podľa podkladového materiálu. Na základe toho, aký materiál máte u vás doma, tak je možné si zvoliť konkrétny typ omietky.  S výberom vhodného typu omietky vám radi poradíme, či už máte máte dom (byt) postavebný z tehál, betónu, pórobetónu a pod.

KONTAKTUJTE NÁS