Sadrokartón

V modernom stavebníctve si sadrokartón našiel široké uplatnenie. Využíva sa predovšetkým pri rekonštrukciách, pri výstavbe podkroví a samozrejme pri novostavbách. Pomocou sadrokartónu je možné vytvárať rôzne konštrukcie v interiéroch podľa požadovaného dispozičného riešenia. Okrem iného, tento spôsob výstavby je cenovo prijateľný oproti konvenčnému spôsobu výstavby a zároveň podporuje zdravé životné prostredie.

Realizujeme montáž:

- Sadrokartónových stropov a priečok
- Výstavbu podkroví zo sadrokartónov
- Frézovanie hrán sadrokartónu
- Brúsenie sadrokartónu
- Sadrokartónové podhľady
- Sadrové omietky
- Používame kvalitné materiály od renomovaných výrobcov

Najčastejšie využitie sadrokartónu:

Montáž sadrokartónu sa realizuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CW a UW z obidvoch strán. Vzniknuté špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

Výhody ľahkej deliacej priečky:

 • jednoduché rozdelenie miestnosti
 • zvuková izolácia
 • demontovateľná
 • rýchla montáž
 • nízka hmotnosť priečky oproti konvenčnej z tehál
 • výborná rovnosť výslednej steny

Vlastnosti:

 • minimálna hrúbka priečky 75 mm
 • zvukový odpor pri izolácii hrúbky 50 mm: 41 dB

Sadrokartón sa montuje na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CW a UW bez priameho kontaktu s obkladanou stenou, pričom špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

Výhody predsadenej steny:

 • jednoduché zateplenie steny zvnútra
 • zvuková izolácia
 • rýchla montáž
 • výborná rovnosť výslednej steny

 

Vlastnosti:

 • hmotnosť konštrukcie: 15 kg/m2
 • minimálna hrúbka obkladu: 65 mm
 • zvukový odpor pri izolácii   hrúbky 40 mm: 12 dB
 • tepelný odpor pri izolácii hrúbky 50mm: 1,25 m2 K/W

Na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CD a UD sa namontuje sadrokartón k stene pomocou priamych závesov. Vzniknuté špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

Výhody obloženia steny sadrokartónom:

 • jednoduché zateplenie steny zvnútra
 • zvuková izolácia
 • rýchla montáž
 • výborná rovnosť výslednej steny

 

Vlastnosti:

 • hmotnosť konštrukcie: 14kg/m2
 • minimálna hrúbka obkladu: 45 mm
 • zvukový odpor pri izolácii hrúbky 40 mm: 12 dB
 • tepelný odpor pri izolácii hrúbky 40 mm:1,0 m2 K/W

Sadrokartónové podhľady sú nenosné konštrukcie montované tesne pod stropom alebo priamo na nosný strop. Podhľad môže mať estetické alebo stavebné požiadavky ako je zateplenie stropu alebo zníženie stropu v miestnosti z rôznych dôvodov. Pomerne často sa stretávame s realizáciou sadrokartónových podhľadov pre montovanie osvetlenia do stropu.

Vlastnosti:

 • zvýšenie úžitkových vlastností existujúcich stropov v oblasti akustiky
 • protipožiarna ochrana
 • tepelnoizolačné vlastnosti stropnej konštrukcie
 • vedenie kabeláže a inštalačných vedení nad pohľadom

Podkrovné miestnosti v sebe ukrývajú pôvab a romantiku. Atypické priestory, ktoré vďaka šikmým stenám v podkroví vznikajú, poskytujú zaujímavé riešenia miestnosti. Sadrokartón je na výstavbu podkrovia ideálnym stavebným materiálom,  pokiaľ sa chystáte zmeniť doposiaľ nevyužitý priestor na povale alebo plánujete novostavbu so šikmou strechou. Vďaka sadrokartónu, strešným oknám a kvalitným izoláciám môžete v podkroví vytvoriť funkčný a útulný obytný priestor.

Na predpripravenú oceľovú konštrukciu zhotovenú z profilov CW a UW sa montuje sadrokartón z oboch strán. Vzniknuté špáry medzi doskami sú zatmelené tmelom a výstužnou páskou.

Výhody použitia sadrokartónu v podkroví:

 • pomerne rýchla a jednoduchá realizácia
 • zabudovaná tepelná izolácia
 • vysoká požiarna odolnosť
 • ľahká konštrukcia
 • výberná rovnosť výslednej steny

Sadrokartónové podlahové dielce sú plávajúce podlahy, pri ktorých je tuhá zmontovaná podlahová doska oddelená od podkladnej konštrukcie medzivrstvou zo suchého podsypu, príp. polystyrénu či minerálnej izolácie. Sú vhodné na výstavbu suchej podlahy pre použitie v novostavbách ale aj pri rekonštrukciách.

Vďaka nízkej hmotnosti sadrokartónových dielcov, nízkej stavebnej výške, a predovšetkým vďaka absencii mokrých procesov pri pokládke, ponúkajú suché podlahy rýchle, čisté a jednoduché riešenie.

Vlastnosti:

 • vysoká tvrdosť
 • pevnosť povrchu
 • zvuková izolácia

KONTAKTUJTE NÁS