Články

VÝZVA 4 Alebo Ako získať dotáciu 19 000€ na rekonštrukciu

V tomto článku vám predstavíme aktuálnu tému získania dotácie vo výške 19 000 €. Vysvetlíme vám, ako postupovať, čo všetko je potrebné splniť, a načo je dotácia určená. Pre viac informácií nás môžete
kontaktovať.

Výzva bola zverejnená 6.9.2023 a bude trvať do 9.10.2023. V tomto období je možné podať žiadosť, ktorá bude následne vyhodnocovaná.

Máte dve možnosti, ako vyplniť žiadosť. Prvou, jednoduchšou možnosťou je vyplnenie online formulára dostupného TU alebo druhou možnosťou je vytlačiť a vyplniť fyzický dokument. Pre vyplnenie formulára budete potrebovať občiansky preukaz, list vlastníctva rodinného domu a číslo účtu v tvare IBAN. Odporúčame si pripraviť aj rodný list v dôsledku overenia registra trestov.

Tento formulár je následne prílohou žiadosti. Okrem tohto formulára je potrebné priložiť dokumenty ako projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát vášho domu v stave pred obnovou, splnomocnenia a súhlas od ostatných vlastníkov (v prípade, ak nehnuteľnosť nevlastníte sami), farebné fotografie domu zo všetkých 4 strán. Tieto fotografie musíte nahrať SEM.

Ďalšou podmienkou je vek domu. Dom musí byť postavený pred rokom 2013. Často sa stáva, že domy postavené práve pred rokom 2013 nemajú energetické hodnotenie. V tomto prípade odporúčame siahnuť po dokumentoch ako kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie miestneho úradu o veku rodinného domu alebo znalecký posudok. Tieto dokumenty vám potvrdia vek aj energetické hodnotenie domu. Vzory takýchto dokumentov nájdete TU.

Keď sú dokumenty pripravené a vložené do systému, je potrebné formulár podpísať (elektronicky alebo ručne v písomnej forme) a všetky dokumenty poslať agentúre do 90 dní od vygenerovania formuláru.
Tieto dokumenty je možné poslať elektronicky cez web stránku www.slovensko.sk alebo poštou na adresu Slovenská Agentúra Životného Prostredia / Rožňavská 4 / 821 04 Bratislava, alebo žiadosť môžete priniesť osobne na jednu z desiatich pobočiek agentúry. Vzor obálky, do ktorej tieto dokumenty vložiť, nájdete v prílohe.

Vzor obálky do ktorej tieto dokumenty vložiť

  • Skrátený zoznam potrebných dokumentov:
  • Formulár žiadosti podpísaný žiadateľom.
  • Projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát budovy pred obnovou, podľaz verejneného vzoru.
  • Farebná fotodokumentácia rodinného domu pred obnovou, čitateľná a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 5 výzvy.
  • Ak nie ste výlučným vlastníkom: súhlas a splnomocnenie udelené ostatnými spoluvlastníkmi rodinného domu.
  • Ak projektové energetické hodnotenie neobsahuje údaj o veku rodinného domu: iný dokument preukazujúci vek domu, podľa Príručky pre žiadateľa.

Odporúčame vám tieto žiadosti so všetkými potrebnými dokumentmi posielať s predstihom. Hoci máte 90 dní na ich odoslanie, je lepšie žiadosť poslať čo najskôr. Pri posudzovaní žiadostí sa sleduje deň doručenia žiadostí, nie deň odoslania. Nezabudnite, že žiadosť môže podať len jeden spolumajiteľ, ktorý musí byť právoplatne splnomocnený ostatnými majiteľmi domu (neplatí ak dom vlastní len 1 osoba). Spolumajiteľmi domu nesmú byť iné osoby než fyzické osoby a musia byť bezúhonné.

Nezabudnite na fakt, že žiadosť podáva len 1 spolumajiteľ, ktorý musí byť právoplatne splnomocnený ostatnými majiteľmi domu (neplatí ak dom vlastní len 1 osoba). Platí, že spolumajiteľmi domu nesmú byť iné ako fyzické osoby. Títo spolumajitelia a zároveň aj majiteľ domu musia byť bezúhonný.

Ak ste žiadosť podali, je možné sledovať jej stav. Pre sledovanie žiadostí budete potrebovať Identifikátor žiadosti (dvanásťmiestne číslo), ktoré nájdete na 1. strane vašej Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Príklad identifikátora žiadosti môže vyzerať takto: 030064424026. Ak máte identifikátor pripravený, stačí ho vpísať TU.

Pre aký dom je dotácia určená? Vek domu sme už priblížili. Aké ďalšie podmienky musí splniť? Dom sa musí nachádzať na území Slovenska a na liste vlastníctva spolu s energetickým listom musí byť evidovaný ako rodinný dom. Na jeden dom je možné poskytnúť len jeden príspevok.

Podmienky pre vyplatenie príspevku: Aby vám bol poskytnutý finančný príspevok, je potrebné dosiahnuť minimálne 30 % úspory primárnej energie. Pre dosiahnutie tejto úspory je potrebné realizovať aspoň jedno opatrenie zo skupiny A, ktoré súvisia so zlepšovaním tepelnotechnických vlastností vášho rodinného domu, ako napríklad zateplenie fasády, stropu alebo výmenu okien. Ďalšia skupina opatrení s označením skupina B je nepovinná a zahŕňa napríklad obnovu zdrojov energie, tieniace prvky a zelené strechy.

Pri podpise zmluvy nezabudnite, že máte 10 mesiacov na realizáciu obnovy. Počas obnovy si uschovajte všetky účty a bločky. Ak potrebujete viac času, je možné požiadať agentúru o predĺženie lehoty. Maximálny termín na realizáciu obnovy je marec 2026. Dôležitou podmienkou dotácie je aj nakladanie s odpadom. Musíte mať minimálne 70 % nezávadného stavebného odpadu, ktorý je recyklovateľný alebo použiteľný na ďalšie použitie.

Čo všetko je možné zrealizovať vďaka obnove nájdete na priloženom obrázku.

Výška dotácie je maximálne 19 000 €. Však neznamená, že táto suma bude automaticky vyplatená.
Výšku dotácie ovplyvňujú 3 faktory:

  1. Opatrenia/aktivity, ktoré realizujete na svojom dome.
  2. Faktor úspory primárnej energie.
  3. Časový faktor, tzn. rýchlosť realizácie obnovy.

 

Všetky aktivity, ktoré vykonáte, sa prepočítajú jednotkovými cenami. Napríklad na základe energetického certifikátu agentúra zistí, koľko metrov štvorcových ste použili na zateplenie fasády. Tieto metre štvorcové sa následne vynásobia jednotkovými cenami. Tento postup sa opakuje pre všetky aktivity spojené s obnovou domu. Týmto spôsobom sa získajú celkové náklady. Tieto náklady sa následne v druhom kroku vynásobia mierou podpory, teda percentom verejných zdrojov k vašim vlastným nákladom. Miera podpory je 75 %. V poslednom kroku sa porovnávajú oprávnené náklady s maximálnymi hranicami. Ak dosiahnete úsporu energie medzi 30 % a 60 % a vaše oprávnené náklady sú nad 15 000 €, získate dotáciu vo výške 15 000 €. Ak dosiahnete úsporu energie nad 60 % a vaše oprávnené náklady sú nad 19 000 €, získate maximálnu dotáciu vo výške 19 000 €. Ďalším faktorom je časový faktor, ktorý zvyšuje percento podpory zo 75 % na 80 %, ak dokončíte obnovu do októbra 2024. Pre jednoduchší výpočet je k dispozícii online kalkulačka TU.

Celý postup pre získanie tejto dotácie nájdete aj na priloženom obrázku.

Na záver tohto článku vám radi poskytneme všetky potrebné informácie na získanie dotácie. Okrem informácií vám ponúkame aj realizáciu prác priamo u nás. Môžete si vybrať z rôznych služieb, ktoré nájdete v skupine opatrení A alebo B. Všetky ponúkané služby nájdete na našej webovej stránke v sekcií SLUŽBY NA TOMTO ODKAZE. Výhodou výberu našej firmy je napríklad realizácia prác na kľúč. Stačí nás kontaktovať a my sa postaráme o všetko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *