Zachovanie prírodného vzhľadu

Murovacia tehla s prírodným vzhľadom predstavuje výnimočný výrobok, ktorý dokáže prekvapiť svojím povrchom. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade, kedy zákazníkova požiadavka znela jasne, a to zachovať prírodný matný vzhľad stĺpov. Túto zákazku sa nám teda podarilo úspešne odovzdať v Banskobystrickom kraji.

Klient: Igor K.

Miesto: Tornaľa

Dátum: 30.08.2021

Požiadavka od zákazníka

Zákazník nás kontaktoval prostredníctvom e-mailu na našej web stránke s prosbou o dokončenie zhotovenia stĺpov z tehál. Predchádzajúce nemenované firmy totižto neboli schopné naplniť požiadavky klienta a preto nás kontaktoval s prosbou o napravenie nedostatkov a dokončenie začatej stavebnej činnosti. Na základe e-mailovej a telefonickej komunikácie sme dohodli detaily realizácie, pričom nám klient zaslal rozpis prác s podrobnou predstavou priebehu výstavby. Na základe toho sme vypracovali nezáväznú cenovú ponuku a dohodli si konkrétny dátum začatia projektu.

01.

Celkové rozmery

1.stĺp: 2,5 m /45 x 45 cm

2.stĺp: 5 m / 45 x 45 cm

3.stĺp: 2,5 m /30 x 30 cm

02.

Použitý materiál

Murovacia prírodná tehla

Originálna špárovacia hmota Quick-mix

03.

Farba

Historický vzhľad

04.

Špecifické požiadavky

Posúdenie statiky vybudovaného stĺpu prechádzajúcou firmou

Špárovanie do oblúka

Zachovanie pôvodného vzhľadu tehly

Realizácia projektu

Hneď v úvode realizácie sme na žiadosť klienta posúdili statický stav postaveného stĺpu predchádzajúcou firmou. Statika stĺpu bola v poriadku, no po estetickej stránke to nebolo najlepšie, keďže predchádzajúca firma brúsila a rezala tehly diamantovým kotúčom čo spôsobilo ryhy na tehlách a ich znehodnotenie.  Preto pri tomto stĺpe bolo potrebné prebrúsiť pôvodné špáry, aby bola dostatočná hĺbka pre novú špárovaciu hmotu a zároveň prebrúsiť tehly drôteným  kartáčom, keďže zákazník mal požiadavku zachovať pôvodný vzhľad tehly. Následne sme domurovali zvyšné 2 stĺpy z tehál s tehlovým jadrom, ktoré bolo potrebné vyplniť armatúrou a navrchu usadiť kovové pätky, na ktoré sa následne bude kotviť drevený trám strechy. Po ukončení sa škáry vyplnili originálnou špárovacou hmotou Guick-mix, pričom na želanie zákazníka sme vykonali špárovanie do oblúka.

Posúdenie statiky postaveného stĺpu inou firmou

Ryhy po brúsení diamantovým kotučom

Prebrúsenie rýh po predchádzajúcej firme

Detail PRED

Detail PO

Priebeh výstavby

Špárovanie do obluka

Usadenie kovových pätiek

Ukončenie realizácie