Záhradné úpravy

Pokládka zatrávňovacích tvárnic a usadenie obrubníkov

Častou požiadavkou od našich klientov je pokládka zatrávňovacích tvárnic. Na vydláždenie príjazdových ciest ku garážam alebo parkovacích plôch v okolí rodinných domov ich zároveň aj  odporúčame naším klientom. Aj v tomto prípade sme sa s klientkou dohodli na zatrávňovacej zámkovej dlažbe, ktorá nielenže zachová okoliu zelený výraz, ale zároveň umožňuje priesak zrážkovej vody, ktorá tak na veľkých plochách nevytvára kaluže.

Klient: Oľga L.

Miesto: Obišovce

Dátum: 02.08.2021

Požiadavka od zákazníka

Zákazníčka nás kontaktovala prostredníctvom e-mailu, že by mala záujem o výkopové práce a usadenie zatrávňovácich tvárnic a obrubníkov.  Na prvom osobnom stretnutí sme si s klientkou prešli všetky detaily od zamerania až po dohodnutie si priebehu realizácie. Zákazníčke sme vypracovali nezávislú cenovú ponuku na mieru a po jej odsúhlasení sme začali s realizáciou projektu.

01.

Celkové rozmery

obrubníky: 22 m

zámková dlažba: 5 m2

zatrávňovacie pásy: 2x 13 m

 

02.

Použitý materiál

zatrávňovacie tvárnice

obrubníky

zámková dlažba

kamenivo

piesok

03.

Farba

sivá

04.

Špecifické požiadavky

Realizácia projektu

Ako prvé sme realizovali 30 cm  výkopové práce na zatrávňovacie pásy z dôvodu, že tam budú parkovať osobné autá. Chceme totiž predísť tomu, aby sa časom nestalo, že zatrávňovacie tvárnice sadnú. Následne sme do výkopu vysypali kameň s väčšou frakciou 16/32, ktorý sme zhútnili a na ktorý sme ešte dali jemný kameň s frakciou 4/8.  Na tento sme už položili zatrávňovacie tvárnice a s jemným kameňom sme tvárnice obsypali. Po obvode domu sme vykonali výkopové práce a usadili záhradné obrubníky do polosuchého betónu, pričom vysypanie Dunajského štrku si chcel klient realizovať sám. V jednej časti sme po obvode domu na žiadosť klienta položili aj zámkovú dlažbu.

Záhradné úpravy

Vyznačenie zatrávňovacích pásov

Záhradné úpravy

Výkopové práce

Záhradné úpravy

Výkop pre obrubníky

Záhradné úpravy

Násyp kameňa

Záhradné úpravy

Kameň s frakciou 16/32

Záhradné úpravy

Usádzanie obrubníkov

Záhradné úpravy

Usadenie záhradných obrubníkov

Záhradné úpravy

Zhutnenie terénu

Záhradné úpravy

Zhutňovanie vibračnou doskou

Záhradné úpravy

Pokládka zámkovej dlažby

Záhradné úpravy

Obrubníky s násypom

Záhradné úpravy

Zatrávňovacie pásy

REFERENCIA

Skutočné referencie sú to, na čom si zakladáme. Skutoční ľudia a skutočná spokojnosť.